برنامه سازان پرشین رادیو

Persian Radio

اگر صدای رادیو را نمیشنوید، روی یکی از عکسهای زیر کلیک کنید


Satellite Info


Hotbird (Europe and Middle East)
Frequency 11200 Horizontal, Symbol Rate 27500
FEC Automatic


Galaxy 19 (North America)
Frequency 11966 Horizontal, Symbol Rate 22000
FEC Automatic